Author Details

Stika, Hans-Peter, Institute of Botany, University of Hohenheim, Garbenstrasse 30, 70599 Stuttgart, Germany, Germany